log in


— project
DEPOTGEBOUW, TONGEREN

— ligging
Tongeren
— type
restauratie
— functie
cultureel
overheid
— omschrijving
restauratie van een voormalig kazernegebouw tot depot voor erfgoed