log in


— project
KASTEEL JAGENEAU, DIEPENBEEK

— ligging
Diepenbeek
— type
restauratie
— functie
cultureel
residentieel
— omschrijving
De typerende slotgracht rondom opperhof en neerhof, die in de 20ste eeuw plaatselijk gedempt is (deels nog door de grootvader van de huidige eigenaar), wordt opnieuw opengemaakt om de identiteit van de site te herstellen. Omwille van consolidatie en onderhoud van de gevels gebeurt de uitgraving niet tot vlak tegen de gebouwen, maar blijft er een grondstrook aanwezig. Over de grachten worden nieuwe strakke eigentijdse bruggen ontworpen. De plaats van de verdwenen zuidoostelijke kasteelvleugel wordt door middel van beplanting en omgevingsaanleg gevisualiseerd. De binnenkoer van het opperhof wordt ruimtelijk opnieuw duidelijker afgebakend. De bestaande parkeerplaats in het park (tussen de straattoegang en de kasteelbrug) wordt opgeschoven en meer verscholen in de groenaanleg. De typerende parkbomen en hagen blijven behouden.

Kasteel:
De 2 vleugels worden volledig gerestaureerd. De houten dakstructuren worden gerestaureerd en behandeld. De rotte muurplaten worden vernieuwd en de hellende daken worden voorzien van nieuwe koperen bakgoten en een dakbedekking met natuurleien. De dakkapellen worden vernieuwd, alsook de loden aansluitingen. Er wordt een bliksemafleider geplaatst. De koperen afvoerbuizen worden vernieuwd en de gietijzeren dolfijnen. Voor het onderhoud van de daken worden er dakluiken en ladderhaken aangebracht.
De onstabiele gevels worden plaatselijk ondervangen en de scheuren verankerd. De muurankers aan de vloerroosteringen worden opnieuw aangespannen, behandeld en eventueel vernieuwd. Er wordt een drainage en waterwering aangebracht rondom de gebouwen en de funderingen worden plaatselijk hersteld. Het verpoederd en losgekomen baksteenparement wordt plaatselijk hermetseld of vervangen door identieke recuperatiestenen. De storende elektriciteitskabels tegen de gevels worden verwijderd. Enkele storende aanbouwen worden gedemonteerd. De maaskalkstenen raamomlijstingen worden plaatselijk verlijmd of hersteld met kunstmortel. De gecementeerde omlijstingen worden vernieuwd. Het verpoederde en verweerde mergelparement van de kroonlijst wordt plaatselijk hersteld met kunstmortel. Een aantal onstabiele blokken dient verankerd te worden. Enkele onstabiele schoorstenen dienen gedemonteerd en hermetseld te worden. Onder de maaskalkstenen raamdorpels worden zinken druiplijsten geplaatst. De parementen worden opnieuw ingevoegd met kalkmortel.
Het houten buitenschrijnwerk wordt vernieuwd met 10-vlakse kruisvensters die als type aansluiten bij de oorspronkelijke 18de eeuwse raamomlijstingen. Tegen de NO-gevel van de 19de eeuwse hoektoren wordt de storende houten uitbouw verwijderd. Ook worden de 3 storende smalle raamopeningen met hun gecementeerde omlijsting aangepast door de 2 linker ramen om te vormen tot een sobere verticale lichtspleet en het rechter raam op de verdieping te dichten. De houten buitendeuren van het gebouw worden gerestaureerd. De gevels van het kasteel worden opnieuw voorzien van een roze kaleiafwerking conform de oudste teruggevonden kleurstelling.
De muren worden behandeld tegen opstijgend vocht. De aangetaste binnenbepleisteringen worden plaatselijk geconsolideerd en gerestaureerd. Beschadigd lijstwerk en plafonds worden hersteld. De houten vloerroosteringen worden behandeld en aangetaste balkkoppen polymeerchemisch hersteld. Te licht gedimensioneerde roosteringen worden verstevigd. De onstabiele moerbalken boven het notariskantoor worden opgehangen aan de hogere structuur. Rotte houten lintelen worden vernieuwd. De afgescheurde binnenmuren worden opnieuw in de buitengevels verankerd. Enkele toegevoegde scheidingswandjes worden verwijderd. De zeer vochtige kelders worden voorzien van een waterdichte binnenbekuiping. De houten plankenvloeren worden gerestaureerd en plaatselijk vernieuwd. De natuurstenen vloeren in de inkomhallen worden gerestaureerd. De rotte houten schilderplinten dienen te worden vernieuwd. De monumentale rococotrap wordt gerestaureerd. De houten diensttrap wordt aangepast en doorgetrokken tot in de kelder. De schouwen worden gerestaureerd. Het binnenschilderwerk wordt vernieuwd met aandacht voor de vroegere kleurstellingen die zijn teruggevonden. In het kleine dienstlokaal achter de rococotrap wordt een lift ge´ntegreerd. Deze lift is tweezijdig toegankelijk en bedient dus tegelijk het notariaat in de oostvleugel, als de woonst in de westvleugel. Via de lift worden ook de kelders ontsloten. In het kasteel wordt een nieuwe elektrische installatie geplaatst, alsook nieuw sanitair en een verwarming met warmtepomp.

Donjon:
Bij de consolidatie van de donjon zullen de talrijke bouwsporen maximaal worden bewaard als unieke historische getuigen. Dit gebouw zal dan ook eerder een conserverende dan een restauratieve behandeling ondergaan.
De houten dakstructuur wordt plaatselijk hersteld en behandeld tegen houtaantasting. De rotte muurplaten worden vernieuwd. Omdat de zolders niet functioneel hoeven te worden gemaakt wordt er geen dakisolatie aangebracht, maar wel een thermische isolatie op de zoldervloer. De resterende ojiefvormige dakoversteekconsoles worden behandeld en aangevuld met nieuwe elementen ter vervanging van de verdwenen exemplaren. Op de consoles worden een koperen bakgoot uitgevoerd om verdere vochtschade aan de donjongevels tegen te gaan. Boven de weergang wordt als afscherming opnieuw een lessenaarsdak aangebracht. De dakbedekking wordt uitgevoerd in koper. De dakkapellen worden gerestaureerd. De versleten dakbedekking in natuurleien wordt vernieuwd. Er wordt een bliksemafleider geplaatst. De smeedijzeren windvaan van de Duitse Orde wordt behandeld en de loden torenmuts vernieuwd. Voor het onderhoud van de daken worden er dakluiken, klimhaken, ankerpunten en torenladders geplaatst.
Het onstabiele baksteenparement wordt plaatselijk gedemonteerd en hermetseld met maximaal behoud van de bouwsporen. Waar de consolidatie dit vereist worden gaten opgevuld met identieke recuperatiebakstenen. Plaatselijk worden gevelankers onzichtbaar ingewerkt. Veel aandacht gaat uit naar het weren van insijpelend of afdruipend hemelwater. Onder de raamdorpels worden zinken druiplijsten geplaatst.
Enkele loszittende maaskalkstenen omlijstingen worden gedemonteerd en herplaatst. Plaatselijk worden gebarsten elementen verlijmd en verankerd of met kunstmortel bijgewerkt. Verweerde bakstenen of voegwerk die de consolidatie van de toren op middellange termijn niet bedreigen, blijven behouden om de historische sporen en aldus de authenticiteit van dit unieke monument maximaal te bewaren. Vroegere storende invullingen met cementmortel worden verwijderd. Uitgevallen voegwerk wordt plaatselijk hersteld met kalkmortel. De houten ringlijst in het parement wordt behandeld en plaatselijk vernieuwd. Storende elektriciteitskabels tegen de gevels worden verwijderd. Zoals bij het kasteel worden de rotte houten ramen vernieuwd met houten kruisvensters die als type aansluiten bij de 18de eeuwse raamomlijstingen. De historische houten voordeur en het metalen beslag wordt gerestaureerd.
In de donjon worden de bakstenen muren plaatselijk hersteld. Er wordt een behandeling uitgevoerd tegen opstijgend vocht. Muurscheuren worden plaatselijk verankerd. Een aantal rotte balkkoppen worden polymeerchemisch hersteld. Al de houten vloerroosteringen ondergaan een preventieve en plaatselijk curatieve houtbehandeling. Enkele rotte lintelen boven raamopeningen dienen vervangen te worden. De stenen en houten spiltrappen worden geconsolideerd en gerestaureerd.
De sgraffiti en muurbeschilderingen worden verder onderzocht. De aangetaste en afgevallen bepleisteringen worden plaatselijk gerestaureerd met kalkmortel. Ook de gepleisterde troggenplafonds boven het gelijkvloers en de verdieping worden gerestaureerd. De restanten van schouwen worden voorzichtig geconsolideerd en behouden. De vloeren worden opnieuw afgewerkt met brede planken. De houten binnendeuren worden gerestaureerd. In de donjon wordt een nieuwe elektrische installatie geplaatst, een toilet en een elektrische verwarming. De oorspronkelijke keldertrap met vloerluik op het gelijkvloers wordt gerestaureerd. De storende deuropening die in een latere fase op kelderniveau gerealiseerd is, wordt opnieuw omgevormd tot het oorspronkelijke 2de kanonsgat.