log in
— project
WOONPROJECT BINNENVELDJE, TONGEREN

— ligging
Binnenveldje, Tongeren
— type
nieuwbouw
— functie
residentieel
groepswoning
— omschrijving
Binnenveldje REEKS
Integratie in de omgeving: Deze fase kan door zijn nieuwe voorzieningen aan de bestaande verkaveling waardevolle verbeteringen aanbrengen, zoals de introductie van een plein en verschillende groenzones. Eveneens worden nieuwe, 'veilige" verbindingen gecreŽerd voor voetgangers of fietsers. De publieke ruimte is de drager van de verkaveling. Met zijn wegennet, wandelpaden, parken, pleinen en beplanting is het de structuur waar alles aan ophangt.
De bebouwing bestaan uit een mix van woningtypes die op diverse manieren geschakeld en gestapeld zijn. De woningen aan het plein leiden door hun schakelwijze, dakvormen, verspringingen in de gevelvlakken en een afwisselend materiaalgebruik tot een gevarieerde architectuur en een harmonisch straatbeeld.
De pleinen en groenzones nodigen uit tot ontmoeting. Ze is er voor iedereen,. Bewoners gaan er wandelen, laten de hond uit, wassen de wagen, kinderen spelen? ... De publieke ruimtes nodigen uit tot interactie en beschermen tegelijk de privacy van de inwoners. Aangename speelruimtes, parkjes en paden kunnen geborgenheid creŽren en het gemeenschapsgevoel ondersteunen. Essentieel is dat de nieuwe woonwijk ook verschillende groepen aanspreekt: een rustige zitplaats met overzicht, een patanquebaan, een speelplein, ...