log in


— project
URSULINNENSTRAAT, SINT-TRUIDEN

— ligging
Sint-Truiden
— type
nieuwbouw
— functie
residentieel
appartement
— omschrijving
De centraal in het stadscentrum van Sint-Truiden gelegen projectzone wordt aan de zuidzijde omsloten door de Tiensevest, die als een groene ader langs de stadskern loopt. Ten Noorden van de site bevindt zich een winkelstraat en de Grote Markt. De projectzone bouwt verder op de ruimtelijke structuur van Sint-Truiden.
De historische gebouwen worden bewaard en gerenoveerd omdat ze een eigen karakter hebben en een ankerpunt voor de geschiedenis van de stad zijn geworden. Aan de overzijde van het binnenplein, worden de recentere, moeilijk te herbestemmen, gebouwen afgebroken en vervangen door een nieuwbouw.
Het binnengebied wordt openbaar gemaakt door middel van voetgangersdoorsteken in de Sluisbergstraat en op de hoek van de Ursulinenstraat en Sluisbergstraat. Het grote middenplein wordt gedomineerd door een monumentale beukenboom. Het karakter van de voormalige speelplaats wordt plaatselijk behouden door gebruik te maken van verharding. Onder de nieuwbouw appartementen is half ondergronds een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage voorzien. Zo blijft het bovengronds plein autovrij. In het ontwerp is er rekening gehouden met de aanwezige niveauverschillen, zodat langs de Ursulinenstraat een geÔntegreerde toegang tot de ondergrondse parking ontstaat.

Een nieuwe draagstructuur dient in het historische gebouw aangebracht te worden. De niveauís dienen aangepast in functie van de toegankelijkheid en de bestaande raamopeningen. De twee bestaande trappenhallen behouden hun functie en liften worden geÔntegreerd. De recentere, banale trappenhal op de hoek van de Sluisberg en de Ursulinenstraat wordt verwijderd in functie van het betrekken van daglicht, integratie van inpandige terrassen en het creŽren van een nieuwe doorgang. Voor de blinde kopgevel van de bestaande vleugel plaatsen we een strak nieuw kopgebouw, als beŽindiging en voor het creŽren van aanvullende woonoppervlakte.
De nieuwbouw met plat dak bestaat uit een eenvoudig, compact bouwvolume met drie bouwlagen boven een half ondergrondse parkeergarage. Deze parkeergarage wordt voorzien over de volledige diepte van het perceel op het niveau van de Ursulinenstraat (20 parkeerplaatsen). De bewoners kunnen de parkeergarage rechtstreeks bereiken via de trappenhallen met lift.
In het totaal worden 37 wooneenheden gerealiseerd met verschillende typologieŽn (in het historische pand 19 wooneenheden; in de nieuwbouw 18 wooneenheden).