log in


— project
KERK RUTTEN, TONGEREN

— ligging
Rutten (Tongeren)
— type
restauratie
— functie
kerk
— omschrijving
volledige restauratie van de Romaanse toren, de kerk en de kerkhofmuren met toegangspartij
vernieuwing van de dakbedekkingen
reiniging en herstelling gevels
restauratie glasramen
houtbehandeling
vernieuwing elektrische installatie
brandbeveiliging
diefstalbeveiliging
bliksemafleiding
schilderwerken interieur
vernieuwen riolering en afwatering
omgevingswerken
herinrichting torenlokalen