log in
— project
KERK ST-JAN-DE-DOPER, TONGEREN

— ligging
Tongeren
— type
restauratie
— functie
kerk
— omschrijving
- herstel van daken en afvoeren
- restauratie van de gevels in maaskalksteen, mergel en baksteen
- reiniging van de gevels - restauratie kerkhofmuren
- restauratie van de glas-in-lood-ramen
- behandeling van de muren tegen opstijgend vocht
- archeologisch onderzoek
- aanleg vloerverwarming
- plaatsing duivenwering
- restauratie van het buitenschrijnwerk
- houtbehandeling van de eiken dakgebinten, roosteringen en klokkenstoel
klokkenautomatisering
- vernieuwen elektrische installatie
- brand- en diefstalbeveiliging
bliksemafleiding
- herstel pleisterwerk
- nieuw binnenschilderwerk