log in

— visie

Architectenbureau Michel Janssen heeft een zeer gevarieerd werkterrein: van eigentijdse nieuwbouwwoningen tot innovatieve restauratieprojecten, stedenbouwkundige ontwerpen, groepswoningbouw, kantoren, industriŽle gebouwen, handelszaken en interieurinrichting. Kenmerkend bij al deze projecten is het streven naar eigentijdse architectuuroplossingen in harmonie met hun context. Omdat ons bureau in zeer verscheidene sectoren actief is, leidt de kruisbestuiving van ideeŽn tot vaak verrassende boeiende resultaten.

Door de kennis van en de ervaring met historische gebouwen weet ons team de kwaliteit van het bestaande historische gebouw te valoriseren en te combineren met doordachte innovatieve eigentijdse ingrepen. Zo trachten we de beperkingen om te buigen in een meerwaarde voor het project. Bij grotere projecten zijn samenwerkingsverbanden noodzakelijk.

Bij restauratieprojecten nemen we als basisoptie de houding aan om de historische organisatie, de structuur en de authentieke materialen, voor zover mogelijk, maximaal te behouden. Vaak is het uitgangspunt bij een herbestemming een multifunctioneel gebouw, d.w.z. met het oog op de toekomst het gebouw zo flexibel mogelijk inrichten zodat later met kleine aanpassingen andere functies mogelijk zijn.

Hedendaagse aanvullingen of ingrepen worden gedaan in functie van de noodzakelijkheid op het vlak van ondermeer stabiliteit, ontsluiting, historische relevantie, inhoudelijke verbanden, omkadering of leesbaarheid. Al deze Ďherstellendeí ingrepen dienen in overeenstemming te zijn met de Ďzielí van het gebouw en hebben zodoende tot doel de oorspronkelijke waarde en uitstraling die het historische gebouw had, terug sprekend tot zijn recht te laten komen, terwijl ook het functioneren zo optimaal mogelijk wordt gemaakt. De ingrepen verlenen nieuwe impulsen aan het erfgoed en creŽren een regenererende kracht. Nochtans dienen ze te getuigen van bescheidenheid t.o.v. de historische ruimte. Ze moeten een zekere vanzelfsprekendheid hebben, geen architecturale kunstgrepen of manifesten. Nieuwe ingrepen gebeuren bij voorkeur met sobere materialen, in licht aanvoelende constructies. In eerste instantie wordt gezocht om met enkele goed gekozen sobere, hedendaagse ingrepen het monument aan te passen aan de huidige eisen en zijn nieuwe gebruik.

Bij elke opdracht wordt uitgegaan van een intense samenwerking tussen de opdrachtgever en het projectteam van ontwerp tot oplevering. Veel belang hechten we aan het respecteren van het bouwbudget en de vooropgestelde termijnen. Ook een goede nazorg is belangrijk om een project tot tevredenheid van de bouwheer en gebruikers te kunnen afronden.